Wednesday, February 15, 2012

Interview‎"Дизајните се макета во минијатура. Тие се модел преку којшто може да се раскаже одредена приказна, одредено чувство, одреден став. Може да се случи дизајнот да изразува архитектура или да прерасне во архитектура. Сепак, во архитектурата не треба делото да е само допадливо, треба да има во себе многу повеќе од тоа. Кога нешто се создава од чиста љубов, а не за да задоволи нечиј вкус и убедување, тогаш мислам дека се случуваат вистински револуции во дизајнот и во архитектурата."No comments:

Post a Comment

Designing for the Future: Trends we need to consider now: The Ideal Dialectics

The combination of dialectics between technology and hand-work will inevitably become a trademark, a distinguishable authenticity stam...