Saturday, May 14, 2011

Exhibition + design transliteration + mini birthday party


Time
19 May · 20:30 - 23:30

Location
Promo centre Public Room
Gorgi Peskov 6, floor 1
Skopje


More info
★ Once I went into the enchanted forest ★
Една прошетка низ волшебната шума

★ 2 years conceptual laser cut design
прослава роденден
★ design transliteration
презентација на колекцијата The Enchanted forest
★ peculiar being in the forest
дополнителни изненадувања
★ disappearing design
изложбата е од продажен карактер

★★★
За убавината на ласерски исечениот дизајн, за архитектурата и модата кои живеат во него, за играта на полното и празното, за парчето имагинација, за концептот кој патува од мисла, кон накит, кон архитектура, The enchanted forest претставува продолжеток на идејата на земјата на чудата, меѓутоа во сосема нов контекст.

★★★

No comments:

Post a Comment

A dash of Minimal chic: On outfits, exhibitions & invitations - Featuring The Paperless Post

featuring Oscar de la Renta cards design for Paperless post  https://www.paperlesspost.com/cards/group/oscar_de_la_renta Oh, the sme...